GENEL BİLGİLER

III. Başkent Pediatri Günleri, (Prof. Dr. Namık Çevik Anısına), 8-9 Mart 2019


Sempozyum Tarihi ve Yeri: 3. Başkent Pediatri Günleri Sempozyumu 08-09 Mart 2019 tarihinde Ankara da gerçekleşecektir.
Kongre Dili: Türkçe
Yaka Kartı: Tüm katılımcılar ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Sempozyum süresince ve tüm bilimsel aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.
Katılım Sertifikası: Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Başkent Üniversitesi Turizm Organizasyon
Taşkent Caddesi No: 77 Bahçelievler 06490 Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 215 51 60 Fax: +90 (312) 215 51 60
E-mail : office@buto-org.com / gorkemgungor@buto-org.com
Web: www.buto-org.com