BİLDİRİ GÖNDERİMİ

III. Başkent Pediatri Günleri, (Prof. Dr. Namık Çevik Anısına), 8-9 Mart 2019


Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya ret mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 25 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15 Şubat 2019 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 28 Şubat 2019 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

 

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine “Özet formu alındı” maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri kabul edilmeyecektir). Web sayfası üzerinden .pdf formatında yükleme yapılmalıdır.
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları belirtilmelidir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 3. Başkent Pediatri Günleri kongresinde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya ret mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.

 Bildiri göndermek istiyorum
 

BayanBay

Bildiri özetinin formatı
Sözlü sunumPosterSözlü sunum ve poster

Lütfen posterinizi "png, jpg, jpeg" formatlarında gönderiniz. (En fazla dosya boyutu 10MB)
Lütfen özetinizi "Pdf" formatında gönderiniz. (En fazla dosya boyutu 10MB)
Lütfen posterinizi "png, jpg, jpeg" formatlarında gönderiniz. (En fazla dosya boyutu 10MB)

Lütfen özetinizi "Pdf" formatında gönderiniz. (En fazla dosya boyutu 10MB)

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Buto Turizm ve Seyahat Acentası
Şehit H. Temel Kuğuoğlu Cad. 28/4 Bahçelievler/Ankara
Tel: +90 (312) 215 51 60 Fax: +90 (312) 215 14 85
E-mail : office@buto-org.com / gorkemgungor@buto-org.com
Web: www.buto-org.com